Personīgie dati un to apstrāde


Reģistrējoties par abcdavana.lv lietotāju vai iegādājoties caur abcdavana.lv preci vai pakalpojumu, Pircējs piekrīt savo personīgo datu apstrādei, kā arī abcdavana.lv  īsziņu saņemšanai turpmākajā laikā.

Pircējs ir tiesīgs jebkurā brīdī atteikties no abcdavana.lv īsziņu saņemšanas.

Mērķis personīgo datu apstrādei:

Internetveikalā abcdavana.lv noris apmeklētāju reģistrācija un reģistrēto lietotāju indentifikācija, lai nodrošinātu iespēju iegādāties dāvanu kartes.

Tiešam mārketingam – lai sniegtu internetveikala apmeklētājiem informāciju par pakalpojumiem,  paziņojumus par akcijām un atlaidēm, apsveikumus apmeklētājiem un klientiem gan individuālos, gan valsts svētkos.

Lojālu klientu programmas izstrādei – piedāvāt internetveikala apmeklētājiem un klientiem iespēju piedalīties organizētās akcijās, lai sniegtu speciālus piedāvājumus un papildus atlaides pastāvīgiem klientiem.

Personīgie dati vākti tikai saistībā ar Latvijas Republikas Personīgo datu aizsardzības likumu un ar citiem normatīviem aktiem.

Personālie dati vākti no sekojošiem avotiem:

Tieši no personīgo datu subjekta, kad persona reģistrējas internetveikalā un veido atsevišķu lietotāju kontu vai kad persona iepērkas internetveikalā un pirkuma brīdī sniedz infromāciju, piekrītot uz tālāko datu izmantošanu(bez reģistrācijas).

Internetveikalu var izmantot cilvēki, kas ir vecāki par 18 gadiem. Bērni vecumā līdz 18 gadiem nevar sniegt savu personīgo informāciju  bez vecāku vai aizbildņu saskaņas. Vecāki vai aizbildņi apliecina, ka viņi piekrīt piekrīt sava nepilngadīgā bērna( līdz 18 gadu vecumam) personīgo datu izmantošanai. Ja vecāki vai aizbildņi nepiekrīt, tad Jūs varat prasīt dzēst Jūsu bērna sniegtos personīgos datus, rakstot uz e-pastu abcdavana.lv.

Mēs glabājam Jūsu personīgus datus ne vairāk, cik tas ir nepieciešams konkrēto mērķu sasniegšanai.

Cookie faili:

Abcdavana.lv var instalēt cookie failus internetveikala apmeklētāja datorā vai citā ierīcē, lai sniegtu pilnu internetveikala www.abcdavana.lv pakalpojumu spektru.

Apmeklētāji/pircēji izmanto cookie failus kā iepriekšējo pieslēgumu identifikāciju, informāciju par precēm, preču saglabāšanai, kas tika pievienoti grozā, internetveikala statistikai utt..

Sociālā tīkla cookie faili paredzēti sociālo tīklu lietotāju kontu sniegšanai ieinteresētajiem klientiem/apmeklētājiem. Šie cookie faili arī izmantoti, lai atļautu lietotājiem dalīties ar internetveikala precēm sociālajos tīklos, kā arī pārbaudei, kuras preces Jums patīk. Cookie faili nodrošina pārlūku un drošu piekļuvi digitālai komercijai. Reklāmas cookie faili nepieciešami, lai darītu lietas interesantākas internetveikala klientiem un apmeklētājiem. Šie cookie faili atļauj redzēt bannerus citās mājaslapās. Funkcionālie cookie faili var glabāt elementus grozā līdz nākamajām internetveikala apmeklējumam.

Internetveikala lietotāji var pārskatīt cookie failus jebkurā laikā, dzēst dažus vai visus cookie failus, kas glavājas viņu ierīcē. Internetveikala dažas funkcijas var būt nepieejamas, dzēšot cookie failus. Mēs rekomendējam ieslēgt cookie failus visu internetveikala funkciju izmantošanai. Lietotāju cookie failu sniegtā saskaņa var būt atcelta jebkurā laikā izmantoto pārlūkprogrammas iestātījumu izmainīšanas ceļā.